EWALUACJA

Przedszkole niepubliczne Czerwone Kapturek jest w czołówce najwyżej ocenianych tego typu placówek w całej Częstochowie. Ewaluacja, czyli przeprowadzone u nas praktyczne badanie zewnętrzne, wykazała następujące oceny:

  1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci - POZIOM A (najwyższy możliwy).
  2. Dzieci są aktywne - POZIOM B.
  3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - POZIOM A.

Nasze przedszkole zostało docenione w wielu aspektach:

  • Przedszkolaki są aktywne i samodzielne w realizacji różnorodnych zadań ukierunkowanych na rozwój.
  • Przedszkole inicjuje działania podejmowane we współpracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Przedszkole szerzy ideę integracji dzieci o różnych potrzebach rozwojowych.
  • Przedszkole zapewnia specjalistyczną opiekę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym nauczyciela-asystenta.
  • Priorytetem pracy przedszkola jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz ich wszechstronny rozwój.
  • Przedszkole stwarza najlepsze warunki do rozwoju aktywności dzieci - ich talentów i umiejętności.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r., w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;

poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;

poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;

poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę;

poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę lub placówkę.

Jesteśmy bardzo dumni z wyników poniższego raportu, dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nim – RAPORT

Nasze starania i codzienna praca zostały docenione, dlatego obiecujemy nie zwalniać tempa, by sprostać oczekiwaniom rodziców i naszych kochanych przedszkolaków!