INTEGRACJA

Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci. Zarówno te potrzebujące większego wsparcia terapeutycznego, jak i bardziej samodzielne i poszukuje kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko znajdzie tutaj grupę dla siebie, czyli grupę rówieśniczą adekwatną pod względem potrzeb rozwojowych.

 

W każdej grupie zajęcia prowadzone są przez minimum dwóch wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Rodzice mają możliwość korzystania z regularnych konsultacji z nauczycielami i terapeutami.

Oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, czyli codzienną terapię indywidualną i grupową, zgodnie z potrzebami dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W trakcie każdego dnia przedszkolnego realizowane są:

 • zajęcia terapeutyczne indywidualne (psycholog lub pedagog specjalny),
 • metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka – model TEACCH, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych, ale również metody humanistyczne,
 • zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • muzykoterapia,
 • ruch rozwijający W. Sherborne,
 • program aktywności Knillów,
 • trening rozwoju kompetencji przedszkolnych,
 • trening rozwoju kompetencji społecznych,
 • trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych,
 • trening samodzielności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców.

Dbamy, aby zaspokojone były potrzeby wszystkich dzieci. Do dyspozycji dzieci i rodziców są specjaliści, tacy jak: psycholog, logopeda, terapeuci integracji sensorycznej oraz pedagodzy specjalni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszej placówki oraz ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne.