KONCEPCJA

  1. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
  2. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju każdego dziecka, wspomagamy je w rozwijaniu uzdolnień, wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu jego praw.
  3. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości.
  4. Wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, miłości, szacunku i tolerancji.
  5. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.