POZNAJ NAS

Prywatne przedszkole Czerwony Kapturek w Częstochowie jest placówką oświatową o statusie przedszkola niepublicznego, która realizuje program przedszkolny zatwierdzony przez MEN.

Od rozpoczęcia działalności w 2009 roku naszym celem było stworzenie jak najlepszego środowiska dla rozwoju dzieci. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu całego zespołu te założenie udaje się realizować. Dziś Czerwony Kapturek to jedno z najlepszych przedszkoli w Częstochowie. Jak do tego doszliśmy? Naszymi narzędziami pracy są przede wszystkim: nieprzeciętna fachowość, perfekcyjne przygotowanie oraz niezwykła kreatywność dyrekcji i nauczycieli.

Pragniemy, aby czas spędzony w naszym przedszkolu przyniósł wiele radości, a także stanowił ważny krok w życiu wszystkich dzieci. Kadra przedszkola zapewni Państwa pociechom atmosferę rodzinnego ciepła, bezpieczeństwo, a także będzie wspierać ich wszechstronny rozwój tak, aby z bagażem wielu wspaniałych przeżyć, przydatnych umiejętności oraz rozwijanych talentów mogły potem rozpocząć edukację szkolną. 

Przedszkole mieści się w spokojnej dzielnicy Stradom, z dala od ruchliwej ulicy i miejskiego zgiełku. Jest to piętrowy budynek o wysokim standardzie, o powierzchni 450 m2. Dysponujemy dużą przestrzenią lokalową, co pozwala na pełne realizowanie założeń programowych. Posiadamy pięć sal dydaktycznych, salę gimnastyczną, gabinet terapii np. logopedycznej, przestronną szatnię oraz duży, zielony plac zabaw. W sali gimnastycznej o powierzchni 80 m2 odbywają się wszelkie zajęcia ruchowe - gimnastyczne i taneczne. Na sali organizowane są również występy artystyczne oraz imprezy okolicznościowe, zgodnie z harmonogramem przedszkola. 

Do dyspozycji przedszkolaków oddaliśmy pięć dużych sal, oddzielnych dla każdej grupy wiekowej. Sale są wentylowane, bardzo dobrze doświetlone światłem dziennym. W każdej z sal zostały wydzielone odpowiednio wyposażone części tematyczne. Jest w nich miejsce do zabawy (m.in. osobne kąciki do zabawy klockami, pojazdami, układankami, grami, lalkami), odpoczynku i snu, do czytania książek, spożywania posiłków oraz kącik do prac plastyczno-dydaktycznych.

Dzieci mogą rozwijać i doskonalić zdolności w zakresie muzyki, plastyki, tańca i sportu. Propagujemy zdrowy styl życia poprzez sport i rekreację, organizując naszym wychowankom uczestnictwo w różnych zajęciach ruchowych. Umożliwiliśmy dzieciom codzienny kontakt ze zwierzętami poprzez zorganizowanie terrarium. Mieszkają w nim dwie koszatniczki oraz agama. 

Staramy się podążać za indywidualnym tempem rozwoju każdego dziecka, wspomagamy je w rozwijaniu uzdolnień, rozbudzamy ciekawość świata, aktywność i samodzielność w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu jego praw.

Dokładamy wszelkich starań, by dzieci w naszym przedszkolu rozwijały się w atmosferze ciepła i zrozumienia, miały poczucie własnej wartości, czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.  Panuje u nas życzliwa i radosna atmosfera, oparta na kulturze osobistej nauczycieli i pracowników, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałania. Personel z  wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Państwa dzieciom.

Otaczamy szczególną opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworząc grupy integracyjne. Celem grupy integracyjnej w naszej placówce jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnienie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przynosi korzyści wszystkim przedszkolakom.

NASZA MISJA

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Wyróżniamy się dbałością o kompleksowy rozwój naszych podopiecznych – dbamy o ciało i o ducha. Propagujemy zdrowy i aktywny styl życia. W naszej wizji nie chodzi o to, żeby przedszkole było instytucją i miejscem nauczania. Ma być środowiskiem uczenia się – poszukiwania i przetwarzanie informacji, tworzenia wiedzy, kreatywnego podejścia do otaczającej rzeczywistości. Chcemy wychować świadomych i otwartych na odmienność obywateli świata. W centrum edukacji znajduje się uczeń – nasz przedszkolak. Odpowiednio wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami. Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

W naszym przedszkolu dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, gadatliwe, pracowite, nieposłuszne, roześmiane…

Mamy na celu dobro wszystkich podopiecznych. Przygotowujemy ich do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy im szansę rozwoju na miarę ich możliwości. Pragniemy rozbudzać w nich ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy je wychować z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Pragniemy, aby nasze dzieci w przyjaznym, bezpiecznym, pełnym akceptacji otoczeniu miały możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Chcemy, aby śpiewały, malowały, rysowały i tańczyły. Żeby miały głowy pełne pomysłów oraz niepohamowany głód wiedzy.

STANDARDY

 

Liczebność grup

Wszystkie grupy liczą maksymalnie 15 dzieci, którymi opiekuje się dwóch wykwalifikowanych wychowawców.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Prowadzimy rejestr, gdzie gromadzone są dane osobowe rodziców / opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z Przedszkola. Sprawdzamy dokumenty tożsamości osób odbierających i przyprowadzających dzieci w naszej bazie danych.

 

Adaptacja nowych dzieci w przedszkolu

Przedszkole prowadzi działania ułatwiające adaptację dzieci.

 

Sen i odpoczynek

Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do odpoczynku. 
Nie zmuszamy dzieci do spania ani do leżenia. 
Proponujemy dzieciom różnorodne formy odpoczynku. 

 

Posiłki- zdrowa dieta

Jadłospis dla dzieci w naszym przedszkolu jest tak skomponowany, by posiłki dostarczały wszystkich składników pokarmowych niezbędnych dla rozwoju dzieci i ich ogólnego dobrego samopoczucia. Dzieci wymagające indywidualnych diet mają zapewnione wyżywienie po ustaleniu z rodzicami i wyeliminowaniu produktów uczulających.
Wychowawcy pilnują, żeby dzieci zjadały przeznaczone dla nich porcje, a w przypadku niejadków zapewniają pomoc w zjedzeniu posiłku.

 

Standardy medyczne

Członkowie kadry pedagogicznej mają obowiązek posiadania aktualnej książeczki badań lekarskich uprawniającej do pracy w placówkach oświatowych. 
Utrzymujemy aktualną bazę danych zawierającą informacje o przebytych chorobach dziecka, stosowanych lekach, alergiach i odbytych szczepieniach. Dane te będą udostępniane służbom medycznym w nagłych sytuacjach.

 

Standardy higieny i bezpieczeństwa

W pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci nie ma niezabezpieczonych kontaktów, urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych. Zgodnie z Regulaminem kadra zobowiązana jest do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania czystości wszystkich powierzchni, z którymi kontakt mają dzieci, przy użyciu środków antybakteryjnych.

 

Meble i zabawki

Dziecięce meble są stabilne i dobrze przymocowane. Nie posiadają ostrych krawędzi i rogów. Zabawki i materiały edukacyjne są odpowiednio selekcjonowane i spełniają polskie i unijne normy bezpieczeństwa. Całe wyposażenie jest sprawdzane i w razie potrzeby naprawiane.

 

Standardy lokalowe

Budynek,  w którym mieści się przedszkole, jest specjalnie przystosowany do potrzeb przebywających w nim dzieci. Lokal spełnia wszystkie normy PPOŻ, BHP i Sanepid. Sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia wyposażone są w sprzęty i pomoce posiadające atesty bezpieczeństwa i higieny użytkowania przez dzieci. Dysponujemy nowym budynkiem, specjalnie dostosowanym do potrzeb dzieci. Sale są funkcjonalne, wykończone nowocześnie. Spełniają wszystkie standardy: mają odpowiednią wysokość, powierzchnię i stopień doświetlenia światłem słonecznym.