Terapia

Wysoki standard opieki przedszkolnej to oprócz dyplomowanej kadry wychowawczej również wykwalifikowani specjaliści. Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę pedagoga terapeuty, tyflopedagoga, logopedy, a także obserwację rozwoju fizycznego i pielęgniarską

Integracja

Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci. Zarówno te potrzebujące większego wsparcia terapeutycznego, jak i bardziej samodzielne i poszukuje kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko znajdzie tutaj grupę dla siebie, czyli grupę rówieśniczą adekwatną pod względem potrzeb rozwojowych.

Artykuły

„Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie”.

Maria Grzegorzewska